Paulus van der End

Double Grating Image Sensor for Light Source Tracking

MSc thesis: Fabricatie en karakterisering van hoekgevoelige sensoren met geïntegreerde optische roosters
Advisor(s): Sten Vollebregt, Joost Romijn

Program: Internship

Paulus van der End, MSc